Obsługa prawna NGO

Obsługa prawna dla organizacji

Usługi prawne Kancelarii dla stowarzyszeń i fundacji to m.in.:  

 • wsparcie prawne przy zakładaniu organizacji (stowarzyszeń, fundacji), np.
  • tworzenie statutów, aktów założycielskich;
  • obsługa prawna zebrań członków stowarzyszenia;
  • rejestracja stowarzyszeń i fundacji w KRS;
 • tworzenie, opiniowanie i negocjowanie umów i porozumień, np.:
  • umów najmu (lub użyczenia) lokali;
  • umów darowizny;
  • umów i porozumień z wolontariuszami;
  • umów sponsoringu.
 • pomoc prawna przy uzyskiwaniu statusu OPP (Organizacji Pożytku Publicznego);
 • wsparcie prawne i reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, w których uczestniczy stowarzyszenie lub fundacja;
 • pomoc prawna w sprawach, w które angażuje się organizacja;
 • doradztwo w związku z udziałem organizacji w procesach legislacyjnych.

Bezpłatna lub niedroga obsługa prawna NGO

Jako NGO jesteście dla nasz szczególnymi Klientami. Dostosowujemy do tego zasady współpracy i stawki: niektóre projekty obsłużymy niekomercyjnie (bezpłatnie lub „po kosztach”). Porozmawiajmy, co możemy wspólnie zrobić – kontakt.