Umowy i negocjacje

Lubimy tworzyć umowy i krok po kroku dopracowywać ich brzmienie aż do akceptowalnego dla wszystkich stron. Choć wśród naszych klientów przeważają firmy informatyczne, doradztwo prawne w zakresie umów oferujemy przedsiębiorcom i profesjonalistom (także freelancerom) bez względu na branżę.

Praktyczne podejście do umów

Po co formułujemy tekst umowy, w czym ma on być lepszy niż ustna deklaracja współpracy? Solidna umowa powinna naszym zdaniem być dla stron mapą drogową współpracy, przypominać o umówionych warunkach długoterminowej współpracy, skutecznie realizować swoje cele biznesowe i prawne, a wreszcie pomóc stronom poradzić sobie w nieprzewidzianych lub spornych sytuacjach.

Traktujemy umowę jako narzędzie porządkujące współpracę, jako dokument, do którego strony mogą zwrócić się zawsze w przypadku wątpliwości. Nie tworzymy zatem umów tylko na „złe czasy”, ale przede wszystkim na te „dobre”. Oczywiście w każdym przypadku jesteśmy świadomi ryzyka sporu i dlatego staramy się tak budować umowę, aby z jednej strony je minimalizować, a z drugiej ułatwić prawidłowe odczytanie intencji stron w przypadku gdyby umowa stała się dowodem w postępowaniu sądowym.

Uważamy, że papierowe, odręcznie podpisane egzemplarze, to nie jedyna forma, w której powinny być zawierane umowy. Doradzamy, jak przy minimum formalności zawrzeć skuteczną i bezpieczną umowę, zwłaszcza na odległość, często rezygnując z wymiany papierowych egzemplarzy.

W czym pomożemy?

Świadczymy usługi prawnicze na każdym etapie zawierania umów. Dobrze, jeżeli uczestniczymy w formalizowaniu współpracy od chwili tworzenia jej założeń, pierwszych rozmów stron, do podpisania umowy.

Tworzymy umowy wszelkiego rodzaju od podstaw, to oczywiste. Ale możemy też pomóc Państwu na wiele innych sposobów, m.in.:

Opiniujemy umowy zaproponowane Państwu do podpisania. Wskazujemy ryzyka, podpowiadamy, co negocjować, rekomendujemy alternatywne rozwiązania.

Tworzymy szablony umów do wielokrotnego stosowania. Szczególnie zwracamy uwagę na łatwość przygotowania umowy do podpisu, dogodną i bezpieczną procedurę zawierania, unikamy kontrowersyjnych i skomplikowanych postanowień, aby skrócić czas potrzebny na wielokrotne negocjowanie i wyjaśnienia kontrahentom tych samych kwestii. Planujemy też okresowe „odświeżanie” szablonów umów w oparciu o doświadczenia w ich negocjowaniu i stosowaniu.

Pomagamy w renegocjacji umów: od rozmów o nowych warunkach do pomyślnego podpisania aneksu.

Zapewniamy konsultacje z ekspertami. Wiele umów konsultujemy z doradcą podatkowym, a jeżeli na umowę mogłyby wpływać regulacje sektorowe lub ugruntowana praktyka danej branży, w tworzeniu umowy zapewniamy udział prawnika wyspecjalizowanego i doświadczonego w danej dziedzinie prawa.

Współpraca z nami to więcej niż klasyczne usługi prawnicze. Naszym zdaniem skończył się czas, kiedy radca prawny był potrzebny tylko, aby napisać tekst umowy. Nasza rola i możliwości są znacznie szersze i dobrze, jeżeli Klient ma tego świadomość. Oznacza to przykładowo, że chętnie uczestniczymy w realizacji projektu, którego dotyczy opracowana przez nas umowa, aby czuwać nad właściwym jej wykonaniem. Mamy doświadczenie w tworzeniu skomplikowanych zestawów umów, kontraktach wielostronnych, obsłudze wieloetapowych transakcji i negocjacjach z dużymi i silnymi kontrahentami. Dlatego pomożemy Państwu sprawnie zorganizować i przeprowadzić efektywne spotkania lub telekonferencje.

Jak pracujemy nad umowami?

Przez lata doświadczeń w tworzeniu umów wypracowaliśmy dobre praktyki i zasady, którymi się kierujemy. Służą one przede wszystkim możliwie najlepszemu odzwierciedleniu zamiaru stron w dokumencie, a także zapewnieniu poprawności prawniczej i językowej i solidnemu ugruntowaniu umowy w standardach rynkowych. Uważamy, że warto, aby Klienci rozumieli podstawy naszej metodyki tworzenia umów, przedstawiamy zatem przykładowe kwestie, na które zwracamy uwagę pracując nad umowami:

 • Dbamy, aby umowa odzwierciedlała rzeczywisty zamiar stron. Dlatego szczegółowo wypytamy Państwa o warunki planowanej współpracy, ale będziemy także dążyć do jak najlepszego poznania i zrozumienia intencji, interesów i wymagań Państwa kontrahenta.
 • Stosujemy listy kontrolne (checklisty) – opracowaliśmy je na własny użytek dla różnych typów umów aby nie zapomnieć o tym, co warto w nich uregulować i aby zapewnić zgodność z poszczególnymi przepisami, które wpływają na dany rodzaj kontraktu.
 • Dbamy o prosty, klarowny język.
 • Staramy się, aby umowy były możliwie krótkie – na tyle, na ile to bezpieczne.
 • Dbamy o transparentność: lubimy, kiedy między stronami wszystkie ważne kwestie są omówione, a w umowie opisane wprost. Nie lubimy niedomówień, „haczyków”, ukrytych znaczeń w dokumentach prawnych.
 • Dążymy do ustalenia kluczowych warunków współpracy przed stworzeniem tekstu umowy – tak, abyśmy dobrze wiedzieli, co piszemy.
 • Dbamy, aby umowy były „podpisywalne”: staramy się unikać zaporowych warunków, proponowania postanowień, co do których wiemy, że są nieakceptowalne itp.
 • Dbamy, aby umowy były łatwe do wykonywania, tj. aby strony mogły skupić się na samej współpracy, a nie dopełnianiu kolejnych formalności.
 • Namawiamy Klientów, aby umowy były w miarę symetryczne: nie faworyzowały żadnej ze stron. To buduje zaufanie i wolę dobrej współpracy, a także zmniejsza ryzyko sporu.
 • Jesteśmy otwarci na różnorodne rozwiązania. Często ten sam efekt da się uzyskać na kilka sposobów. Nie trzymamy się kurczowo utartych schematów.
 • Rozważamy właściwe w danej sytuacji zabezpieczenia wykonania umowy. Proponujemy Klientom różnorodne narzędzia minimalizujące ryzyko związane z wadliwym wykonaniem umowy przez kontrahenta.
 • Zwykle przygotowujemy umowy od podstaw, ale nie wyważamy otwartych drzwi. W typowych przypadkach korzystamy z ciągle doskonalonej wewnętrznej bazy wzorów umów i klauzul umownych. To oszczędza nasz czas i Państwa pieniądze, a także zwiększa bezpieczeństwo transakcji, do których opracowujemy umowy.
 • Dobieramy właściwą formę umowy: zawarcie umowy na papierze i z odręcznymi podpisami to nie zawsze najbardziej optymalne wyjście.

  Interesują Cię te usługi? Oddzwonimy!