Zasady współpacy z Kancelarią i informacje dla Klientów

Jak rozpocząć współpracę z Kancelarią?

Abyśmy mogli rozpocząć współpracę, wystarczy, że jednoznacznie ustalimy zakres usług i sposób obliczania wynagrodzenia. W praktyce przebiega to tak:

 • W większości przypadków warunki (zakres usługi, termin wykonania, wysokość wynagrodzenia) ustalamy e-mailem. Aby korzystać z naszych usług powinni Państwo zaakceptować Ogólne Warunki Usług Kancelarii Stanek (wystarczy akceptacja e-mailem).
 • Jeżeli życzą sobie Państwo podpisania papierowej umowy lub zawarcia jej w formie elektronicznej – nie ma problemu.
 • Jeżeli powierzają nam Państwo stałą obsługę prawną lub większy projekt (np. oszacowany na kilkaset godzin pracy), zawieramy umowę na piśmie lub z podpisami elektronicznymi.

W każdym przypadku staramy się, aby formalności było jak najmniej.

Jak przebiega współpraca z Kancelarią?

Dbamy, aby skrócić do minimum czas od Państwa pierwszego kontaktu z naszą Kancelarią prawną do rozpoczęcia świadczenia usługi. Jeżeli skontaktujecie się Państwo z nami mailem, w miarę szczegółowo opisując zakres oczekiwanego wsparcia prawnego, możecie Państwo liczyć na bardzo szybką wycenę naszych usług. Formalności redukujemy do minimum.

Przykładowo, jeżeli zlecacie nam Państwo przygotowanie umowy lub innego dokumentu (np. opinii prawnej), typowa współpraca będzie przebiegać tak:

 1. Zadamy Państwu szereg pytań. Zapytamy o wymagania, oczekiwania, ryzyko, które Państwo dostrzegacie, dotychczasową współpracę z kontrahentem, z którym wiąże się usługa itp. Sposób komunikacji z Kancelarią wybierają Państwo sami: możemy np. korespondować e-mailem, porozmawiać telefonicznie lub umówić się na wideokonferencję.
 2. Przygotujemy roboczą wersję dokumentu, czyli zarys jego treści. Poprosimy Państwo o uwagi do struktury i planowanej zawartości dokumentu, być może zadamy kolejne pytania lub poprosimy o podjęcie kilku decyzji.
 3. Na podstawie Pań0stwa uwag przygotujemy ostateczny projekt dokumentu.
 4. W razie potrzeby, odpowiemy na Państwa dodatkowe pytania, wyjaśnimy wątpliwości lub naniesiemy zmiany.
 5. Jeżeli dany dokument (dotyczy to np. umów) będzie negocjowany z Państwa kontrahentem, zapewnimy Państwu wsparcie prawne lub reprezentację w negocjacjach.

Ile kosztują usługi prawnicze Kancelarii?

Modele rozliczeń z Kancelarią są trzy:

 1. Rozliczenie za czas pracy. Ten model stosujemy najczęściej. Zasady tego rozliczenia są następujące:
  • Nasza stawka to 250 zł + VAT za godzinę.
  • Jeżeli rozważają Państwo zlecenie nam konkretnej usługi (np. przygotowanie określonej umowy), zwykle jesteśmy w stanie z góry oszacować jej czasochłonność (a więc i wysokość wynagrodzenia).
  • Podstawą rozliczenia jest rzeczywisty czas pracy, który mierzymy co do minuty (nie zaokrąglamy do pełnych godzin).
  • Po zakończeniu każdego miesiąca otrzymują Państwo zbiorczą fakturę (za czas przepracowany w zakończonym miesiącu) oraz zestawienie czasochłonności poszczególnych zleconych nam zadań (jak na obrazku obok).
 2. Ustalona kwota za usługę. Jeżeli woleliby Państwo ustalić wysokość wynagrodzenia za daną usługę z góry, możemy to zrobić o ile tylko mamy wystarczająco danych o Państwa oczekiwaniach, aby przeprowadzić wycenę. W takim przypadku precyzyjnie określamy zakres usług oraz wysokość wynagrodzenia.
 3. Success fee (wynagrodzenie za sukces). Czasami, np. w niektórych trudnych sprawach o dużej niepewności i wysokiej ewentualnej „wygranej”, konstruujemy sposób rozliczenia w oparciu o relatywnie niskie kwoty stałego lub godzinowego wynagrodzenia i premię za sukces (success fee) określoną jako ułamek „wygranej”.

Czy Kancelaria zawiera z Klientami umowę o poufności (NDA)?

Wiąże nas, jako radców prawnych, obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej w odniesieniu do informacji ujawnionych nam przez Klientów. Dlatego nawet bez umowy o poufności będziemy chronić informacje i materiały, które nam Państwo udostępnicie.

Dodatkowo, zarówno w naszych Ogólnych Warunkach Usług Kancelarii Stanek, jak i w umowach, które zawieramy z Klientami na piśmie lub w formie elektronicznej, znajduje się klauzula poufności. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek inne oczekiwania w zakresie ochrony informacji, postaramy się je spełnić.

Jak Kancelaria odpowiada za ewentualne błędy?

Staramy się działać tak, aby nie popełniać błędów. Prawdopodobnie nie jesteśmy ich w stanie całkowicie wyeliminować, dlatego przed ich skutkami chroni naszych Klientów ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, którego suma gwarancyjna wynosi 110 000 euro na pojedyncze zdarzenie.

Materiały informacyjne

Kancelaria Stanek odpowiada - czyli Q&A dla Klientów Kancelarii (kliknij!)

Artykuły