Usługi prawne dla IT,
umowy, negocjacje i rozwiązywanie sporów

Specjaliści
prawa IT

01

Zapewniamy wsparcie prawne przy realizacji projektów informatycznych oraz pełną obsługę prawną firm działających w branży IT. Mamy bardzo dobre przygotowanie informatyczne i doświadczenie w prawie IT, dlatego świetnie rozumiemy specyfikę usług i produktów w branży IT.

Poznaj ofertę

Tworzymy i negocjujemy
umowy

02

Pomagamy firmom na każdym etapie zawierania umowy: tworzymy, opiniujemy i negocjujemy kontrakty. Oferujemy reprezentację w rozmowach o treści umowy.

Poznaj ofertę

Skutecznie
rozwiązujemy spory

03

Naszym celem jest szybkie i efektywne zakończenie sporu. Dlatego aktywnie korzystamy z metod alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR), w tym negocjacji i mediacji. Postępowanie sądowe uważamy za ostateczność, ale jeżeli już do niego dochodzi, rzetelnie reprezentujemy interesy Klienta. Lubimy nietypowe i skomplikowane sprawy.

Zajmujemy się przede wszystkim sprawami pomiędzy przedsiębiorcami. Nasze usługi w zakresie rozwiązywania sporów polegają bądź na reprezentacji Klienta (także przed sądami), bądź na prowadzeniu mediacji.

Poznaj ofertę