Obsługa prawna branży IT

Obsługa prawna projektów IT to nasza specjalizacja

Poświęcamy około trzy czwarte całego naszego czasu pracy na zlecenia związane z branżą informatyczną. Naszymi Klientami są przede wszystkim dostawcy rozwiązań IT. Stałym Klientom zapewniamy także doradztwo prawne w bieżącej działalności. Proponujemy wsparcie prawne przy realizacji projektów informatycznych oraz pełną obsługę prawną firm działających w branży IT. 

Pracujemy dla różnego rodzaju Klientów, w tym:

Prawo IT – zakres usług Kancelarii

Praktyka prawa IT, którą prowadzimy, to m.in. następujące usługi prawnicze:

 • doradztwo prawne związane z umowami IT (» UMOWY IT - zobacz szczegółową ofertę), czyli m.in.:
  • tworzenie, opiniowanie i negocjowanie kontraktów na rozwiązania i usługi informatyczne,
  • przygotowywanie szablonów dokumentów prawnych (umów, porozumień itp.) dla firm oferujących produkty i usługi IT,
  • wsparcie dla specjalistów IT (kontraktorów) przy zawieraniu umów z firmami IT.
 • analiza prawna planowanych przedsięwzięć w sektorze IT i nowych technologii,
 • opracowywanie regulaminów i ogólnych warunków umów, w tym dla projektów SaaS,
 • doradztwo prawne w zakresie korzystania z oprogramowania open source;
 • wsparcie prawne w zakresie prawa autorskiego w projektach IT,
 • obsługę sporów dotyczących realizacji IT i roszczeń kontrahentów, klientów i użytkowników, w tym pomoc w wyborze najlepszej drogi zakończenia sporu.

Oprócz usług prawniczych dotyczących realizowanych projektów w branży informatycznej i nowych technologii, oferujemy także bieżącą, kompleksową obsługę prawną firm IT (stała obsługa prawna). 

W Kancelarii Stanek rozumiemy biznes IT

Od samego początku działalności Kancelarii doradzamy przedsiębiorstwom informatycznym i obserwujemy rynek, na którym działają. Dlatego potrafimy ugruntować nasze usługi prawnicze w realiach biznesu IT. Spośród innych kancelarii wyróżnia nas doskonałe zrozumienie specyfiki działalności IT.

Nasza wiedza i doświadczenie nie ograniczają się do kwestii prawnych. Jesteśmy w stanie zrozumieć, na czym polegają i jak działają oferowane przez Państwa produkty i usługi. Uważamy, że ta umiejętność jest fundamentem wysokiej jakości naszych usług prawniczych.

Klientami naszej Kancelarii są zarówno niewielkie firmy, jak i liderzy rynku IT. Dlatego mamy doświadczenie także w negocjacjach umów z dużymi i silnymi kontrahentami, jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, duże spółki giełdowe itp.

Tysiące wykonanych zleceń

Przykładowe zrealizowane przez nas zlecenia związane z prawem IT to:

 • Opiniowanie umowy na bodyleasing w branży IT. Wsparcie w negocjacjach umowy z kontrahentem Klienta.
 • Przygotowanie umowy ramowej na usługi i projekty IT do zastosowania z kontrahentem spoza UE. Umowa dwujęzyczna: w języku polskim i angielskim.
 • Dostosowanie umowy o świadczenie usług IT dla banku, aby możliwe było świadczenie usług zdalnie przez VPN.
 • Przygotowanie szablonu zamówienia (skróconej umowy) na usługi IT. Celem było stworzenie dokumentu do stosowania w przypadku konieczności szybkiego sformalizowania negocjacji i rozpoczęcia świadczenia usług.
 • Opiniowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wsparcie prawne w przygotowaniu oferty na świadczenie usług IT, zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego.
 • Stworzenie umowy trójstronnej między firmami informatycznymi o współpracę przy międzynarodowym projekcie edukacyjnym z branży IT.
 • Wsparcie Klienta w zakresie przygotowania i negocjowania warunków umowy o wdrożenie oprogramowania dla podmiotu z branży fintech.
 • Wsparcie przy przejęcie członka personelu podwykonawcy, za zgodą tego podwykonawcy. Wyłączenia klauzul zakazu konkurencji, zakazu przejmowania personelu oraz obowiązku zachowania poufności w umowach między stronami. Przygotowanie rozwiązania i kompletnej dokumentacji.
 • Obsługa prawna przejęcia podmiotu z branży UX/UI przez dużą spółkę IT. Przygotowanie procesu, projektów umów i negocjacje.
 • Uporządkowanie struktury grupy spółek z branży IT i przekształcenie w strukturę holdingową. Analiza pod kątem prawnym i podatkowym, przygotowanie procesu i dokumentacji.
 • Nadzór prawny w procesie zmian kapitałowych w grupie spółek Klienta (firmy świadczące różnego rodzaju usługi informatyczne). Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji związanej z konwersją udzielonych przez wspólników pożyczek na kapitał zakładowy spółki.

  Interesują Cię te usługi? Oddzwonimy!