Oprogramowanie open source

Doradzamy przy korzystaniu z otwartych licencji

Nasi radcowie prawni udzielają wsparcia prawnego w zakresie licencji na oprogramowanie Open Source.

W projektach IT naszych Klientów często implementowane jest oprogramowanie (narzędzia/biblioteki/frameworki) Open Source.

Wspieramy Klienta na każdym etapie korzystania z oprogramowania Open Source:
 1. pomagamy ustalić jaką licencją open source objęte jest dane oprogramowanie;
 2. pomagamy określić, czy dane oprogramowanie, objęte danym rodzajem licencji Open Source nadaje się do zastosowań Klienta;
 3. pomagamy wybrać oprogramowanie do danych zastosowań według licencji Open Source, którym jest objęte;
 4. pomagamy dobrać właściwą licencję Open Source do oprogramowania, jeśli Klient chce udostępniać oprogramowanie na licencji Open Source;
 5. pomagamy zmienić rodzaj licencji, jeśli Klient albo zaniedbał objęcie oprogramowania określonym rodzajem licencji Open Source, albo wystąpiła konieczność zmiany zasad licencjonowania oprogramowania;
 6. doradzamy w zakresie publikowania oprogramowania w publicznych repozytoriach rodzaju GitHub;
 7. pomagamy zrozumieć, jakie obowiązki płyną z zastosowania oprogramowania na licencji Open Source i jak należy je wykonać, aby pozostawać w zgodzie z licencją;
 8. pomagamy ocenić, czy oprogramowanie i dokumentacja dotycząca oprogramowania Klienta prawidłowo realizuje obowiązki związane z licencją Open Source;
 9. wprowadzamy odpowiednie zapisy do umów i regulaminów Klienta, aby pozostawały w zgodzie z licencjami Open Source;
 10. sugerujemy mechanizmy, jakie powinny być zastosowane w oprogramowaniu Klienta, aby zapewnić zgodność z licencjami Open Source;
 11. doradzamy w jaki sposób należy podchodzić do oprogramowania Open Source użytego w projektach Klienta, w kontekście umów Klienta z nabywcami stworzonego przez Klienta projektu, jakie postanowienia powinny znaleźć się w umowach z partnerami i kontrahentami Klienta;
 12. pomagamy w projektowaniu umów z personelem/programistami, tak aby w przypadku użycia oprogramowania open source, zapewnić zgodność z umowami z Klientami;
 13. pomagamy w projektowaniu wewnętrznych polityk dotyczących korzystania przez personel z oprogramowania Open Source;
 14. reprezentujemy lub wspieramy Klientów w negocjacjach i sporach dotyczących nieprawidłowego wykorzystania oprogramowania Open Source.

Mamy doświadczenie m.in. w zakresie licencji takich, jak: GPL, LGPL, Apache, MIT, Free BSD, new BSD, WTFPL, Creative Commons, Artistic license, SIL OFL, Mozilla Public License, Microsoft Public License.