Prawo autorskie

Proponujemy doradztwo prawne i reprezentację w sprawach dotyczących prawa autorskiego. Świadczymy m.in. następujące usługi:

  • tworzenie umów dotyczących praw autorskich (np. umów przenoszących prawa autorskie majątkowe, umów licencyjnych),
  • doradztwo prawne w sprawach naruszeń praw autorskich osobistych,
  • reprezentacja w sporach (i procesach) o naruszenia praw autorskich,
  • pomoc prawna w przypadku naruszenia wizerunku.