Software house - obsługa prawna

Od blisko 10 lat obsługujemy software house'y. W tym czasie zespoły niektórych naszych klientów urosły od kilkunastu do kilkuset osób (organicznie i w wyniku przejęć). Mamy więc doświadczenie w obsłudze firmy IT różnego rozmiaru i na różnym etapie rozwoju. Pomagamy im we wszelkich sprawach prawnych: zarówno związanych ze specyfiką branży IT (umowy dot. projektów IT, prawa autorskie do oprogramowania itd.), jak i w bieżącej działalności (sprawy spółek, personelu, różnego rodzaju umowy, kwestie podatkowe i ochrony danych osobowych itd.).

Usługi prawnicze dla software house

W czym możemy pomóc? Przykładowo:

 • Usługi prawne związane ze specyfiką branży IT
  • Tworzenie, audyt, opiniowanie i wsparcie w negocjacjach umów z Klientami software house'u, np. umów ramowych i zamówień, umów o stworzenie i wdrożenie oprogramowania, umów serwisowych i utrzymaniowych (także SLA - Service Level Agreement), umów o świadczenie usług informatycznych, licencji, umów o poufności (NDA - Non Disclosure Agreement) itd. - w tym umów z podmiotami zagranicznymi i w języku angielskim;
  • Doradztwo w zakresie praw autorskich do oprogramowania komputerowego - wsparcie prawne w nabywaniu i zbywaniu praw autorskich, udzielaniu licencji niewyłącznych i wyłącznych, konsekwencjach współautorstwa, w zakresie prawa do modyfikacji kodu źródłowego, udzielania sublicencji i w innych podobnych kwestiach związanych z ochroną prawnoautorską.
  • Opiniowanie konsekwencji prawnych użycia oprogramowania open source / creative commons.
  • Tworzenie, audyt i opiniowanie umów z personelem IT, w szczególności B2B, umów o pracę, także w języku angielskim.
  • Wsparcie w prawnej ochronie poufności pomysłów i rozwiązań informatycznych.
  • Reprezentacja i doradztwo prawne w sporach dotyczących jakości i terminowości wykonania projektów lub usług IT.
  • Tworzenie, audyt i opiniowanie treści prawnych związanych z funkcjonowaniem serwisów internetowych, e-commerce, SaaS - Software as a Service, w szczególności Terms, EULA, Privacy Policy, Cookie Policy, w języku angielskim, niemieckim i polskim.
 • Pozostałe sprawy (kompleksowa obsługa prawna)
  • Obsługa spraw spółek: od podstawowych (zgromadzenia wspólników, uchwały zarządu, zmiany w KRS) do bardziej złożonych (nabycie udziałów, przejęcia i połączenia spółek).
  • Doradztwo prawne we wszelkich sprawach związanych z umowami różnego typu (w tym tworzenie, opiniowanie i negocjowanie kontraktów).
  • Obsługa prawna spraw pracowniczych firmy IT.
  • Doradztwo prawne przy wdrożeniu RODO (GDPR).
  • Wsparcie w większości spraw podatkowych.